counter    
 
 
  ติดต่อ ประสานงาน ธุรกิจฟาร์มกวาง  
  พบกันที่ พัทยา    เดือน  พ.ค. 2562   
  นานาเดียร์ ฟาร์ม  สาขา 5 
  พัทยา บางละมุง 

  ฟาร์มกวางมาตราฐาน Smart Deer Farm  
  ร้าน อาหาร ส้มตำ ยำแซบๆ  ผักผลไม้ออแกนิค  


สาขา 4  พัทยา เปิดบริการแล้ว 
โครงการมิโมซ่า พัทยา นาจอมเทียน
ถนน สุขุมวิท กม.156
 หมายเหตุ    ปรับปรุง สาขา 3  บ้านนา  นครนายก
นานาเดียร์ ฟาร์มและสเต็ก
จัดจำหน่าย สายพันธุ์กวางจากต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์กวาง บำรุงกำลังบำรุงสุขภาพ
เนื้อกวางสด ซุปกวางอ่อนสกัด
 

 

 

 

 

 
 
ซุปเขากวางอ่อนสกัด 鹿茸虫草汤                     Essence Of Deer Velvet
ซุปเขากวางอ่อนสกัด 鹿茸虫草汤 Essence Of Deer Velvet


กล่องบรรจุ 6 ขวด

ราคา 900 บาทเนื้อกวางสด Venison
เนื้อกวางสด Venison
บรรจุ 1 กิโลกรัม
รู้จักเรา NANA-DEER
รู้จักเรา NANA-DEER
พันธุ์และลักษณะชีววิทยาทั่วไป
ลักษณะทางชีววิทยาของกวางรูซ่า
ลักษณะทางชีววิทยาทั่วไปของกวาง
ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมต่าง ๆ ของกวาง
ฟาร์มกวาง ผลิตภัณฑ์จากกวาง ฟาร์มกวาง ผลิตภัณฑ์จากกวาง ฟาร์มกวาง ผลิตภัณฑ์จากกวาง ฟาร์มกวาง ผลิตภัณฑ์จากกวาง ฟาร์มกวาง ผลิตภัณฑ์จากกวาง ฟาร์มกวาง ผลิตภัณฑ์จากกวาง ฟาร์มกวาง ผลิตภัณฑ์จากกวาง ฟาร์มกวาง ผลิตภัณฑ์จากกวาง ฟาร์มกวาง ผลิตภัณฑ์จากกวาง ฟาร์มกวาง ผลิตภัณฑ์จากกวาง ฟาร์มกวาง ผลิตภัณฑ์จากกวาง ฟาร์มกวาง ผลิตภัณฑ์จากกวาง ฟาร์มกวาง ผลิตภัณฑ์จากกวาง ฟาร์มกวาง ผลิตภัณฑ์จากกวาง ฟาร์มกวาง ผลิตภัณฑ์จากกวาง ฟาร์มกวาง ผลิตภัณฑ์จากกวาง ฟาร์มกวาง ผลิตภัณฑ์จากกวาง ฟาร์มกวาง ผลิตภัณฑ์จากกวาง ฟาร์มกวาง ผลิตภัณฑ์จากกวาง ฟาร์มกวาง ผลิตภัณฑ์จากกวาง ฟาร์มกวาง ผลิตภัณฑ์จากกวาง ฟาร์มกวาง ผลิตภัณฑ์จากกวาง ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง  ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง  ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง  ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง  ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง ฟาร์มกวาง
© 2009 www.nanadeer.com All Rights Reserved.