counter    
 
 

 

 

รู้จักเรา ... นานา DEER

       บริษัท เดียร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกวาง - เดียร์ได้ถือกำเนิดจากผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมากว่า 20 ปี กวางทั่วประเทศมีจำนวนกวางไม่ต่ำกว่า 5,000 ตัวและกำลังเพิ่มขึ้นจำนวนมากขึ้นกวางสายพันธุ์นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียและนิวซี ลนด์ 
      ด้วยความสามารถรู้ความด้านทั้งทางด้านวิชาการและหัวเรื่อง: การปฏิบัติงานพนักงานในห้างหุ้นส่วนจำกัดฟาร์มรวมทั้งหัวเรื่อง: การเป็นที่ปรึกษาให้กับสมาชิกจึงทำให้ทราบถึงปฐมวัยและด้านแก้ปฐมวัยเกี่ยวกับหัวเรื่อง: การประกอบธุรกิจกวางได้เป็นอย่างดีจนเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม สมาชิกและยกย่องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับแถว หน้าของวงธุรกิจการเลี้ยงกวางในประเทศไทย

         การเลี้ยงสัตว์หรือการเลี้ยงลูกด้วยนมชนิดใดที่จำเป็นสำหรับเลี้ยงลูกด้วยนมชนิดใดที่จำเป็นสำหรับการเลี้ยงลูกด้วยนม ประสบการณ์จากอดีตจะเป็นที่ทราบกันดีว่าธุรกิจกวางโจวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์ แต่ไม่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ค้าน้ำมัน ความคาดหวังในการดำเนินธุรกิจในขณะนี้ทำให้ธุรกิจการเลี้ยงเด็กในประเทศไทยไม่ดีเท่าที่ควร ร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด หันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาการจัดการธุรกิจกวางอย่างมีระบบเหมาะสมกับทิศทางของตลาดและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

 " พัฒนาเป็นระบบไม่หลอกลวง " เป็น 
คำขวัญที่นานาเดียร์ยึดถือตลอดกาลเพื่อเป็นแนวทางในการก้าวสู่ระดับสูงสุด
ปัจจุบัน นานาเดียร์มี 2 งานที่
  ศูนย์เพาะพันธุ์ให้คำปรึกษาและการทำธุรกิจ เพาะเลี้ยงกวาง
  - ปาร์คแหล่งท่องเที่ยวเชิงปศุสัตว์สร้างความเพลิดเพลิน ให้กับนักท่องเที่ยว
  - ร้านอาหารและของฝากผลิตภัณฑ์จากกวาง สเต็กและอาหารเมนูเนื้อกวางหลากหลาย

 

 

 
© 2009 www.nanadeer.com All Rights Reserved.