counter    
 
 


ทำฟาร์มกวางไม่ยากเลย.........

      ฟาร์มกวางธุรกิจเกษตรเพื่อสุขภาพ
                                                                                                                  By  NaNa Deer
กวางเป็นสัตว์ที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการและดีต่อสุขภาพ ”  นี่คือความเชื่อที่ได้รับการรับรองผลจากงานวิจัยทางการแพทย์  ผลิตภัณฑ์จากกวางจึงเป็นได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้บริโภคอาหารบำรุงสุขภาพ  ซึ่งนอกเหนือจากด้านการบริโภคแล้ว กวางยังเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถทำเป็นธุรกิจสร้างรายได้ให้กับผู้ลงทุนทั้งรายใหญ่และรายย่อยได้อย่างงาม

ประเทศไทยมีการเลี้ยงกวางมากว่า 10 ปีแล้ว  กวางที่เลี้ยงในประเทศไทยโดยทั่วไปแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม  คือ

1. กลุ่มพันธุ์กวางภายในประเทศ  ได้แก่ กวางม้าหรือกวางป่า  เก้ง ละมั่ง-ละอง เนื้อทราย กวางประเภทนี้ต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการเพื่อเลี้ยงหรือขยายพันธุ์  เพราะเป็นสัตว์สงวนตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ป่า  โดยเฉพาะกวางม้าซึ่งมักจะมีปัญหาในการขออนุญาตและการจัดการสายพันธุ์ในการจดทะเบียน  ส่วนมากนิยมเลี้ยงเพื่อนำไปผสมพันธุ์กับกวางสายพันธุ์อื่น  ไม่เหมาะกับการเลี้ยงในระบบฟาร์มปิดที่มีพื้นที่น้อย  กวางพันธุ์นี้มีคุณภาพเนื้อต่ำแต่น้ำหนักเขาอ่อน (velvet) ดี

2. กลุ่มพันธุ์กวางนำเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ กวางรูซ่า  กวางแดง และกวางชิก้า  กวางประเภทนี้ไม่ได้จัดเป็นสัตว์สงวนตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ป่า  สามารถเลี้ยงได้ทั่วไปตามพื้นที่ที่เหมาะสม  กวางที่นิยมเลี้ยงกันเป็นจำนวนมากในประเทศไทย คือ กวางพันธุ์รูซ่า  เพราะเป็นกวางเขตร้อนที่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยที่สุด ทั้งยังให้เนื้อและเขาอ่อนคุณภาพดี   ส่วนกวางแดงและกวางชิก้านั้นเป็นกวางเขตหนาว  ซึ่งอาจพบปัญหาบ้างกับอากาศบ้านเรา

         นานา-เดียร์  ร่วมกับกลุ่มสมาชิกผู้เลี้ยงกวางรูซ่าทั่วประเทศมีจำนวนกวางรูซ่าไม่ต่ำกว่า 5,000 ตัว  ที่เกิดจากพ่อแม่กวางสายพันธุ์ดีนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  เลี้ยงในฟาร์มระบบ Intensive คือ การเลี้ยงกวางจำนวนมากในพื้นที่ขนาดเล็กด้วยวิธีการขุนอาหารจึงทำไห้ได้กวางที่มีคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันกวางเหล่านี้มีจำนวนมากพอที่จะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจกวางให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเต็มตัว   ด้วยความสามารถของผู้บริหารนานา-เดียร์ ที่มีประสบการณ์ทั้งทางด้านวิชาการและการปฏิบัติงานในฟาร์มอย่างทุ่มเท จนเป็นที่ยอมรับในด้านการบริหารจัดการฟาร์มเลี้ยงกวางมากว่า 10 ปี นอกจากนี้ยังเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงกวางอย่างเป็นระบบ   ทั้งด้านการขยายพันธุ์และด้านการตลาดเพื่อให้สอดคล้องตามกลไกของตลาด  โดยคำนึงถึงขั้นตอนการพัฒนาที่เป็นจริงและทำได้จริง แบ่งเป็นธุรกิจการทำฟาร์มเลี้ยงกวางและการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า  ธุรกิจร้านค้า ร้านอาหาร เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์  อันเป็นแนวทางตัวอย่างที่จะนำไปสู่ความสำเร็จสูงสุดในธุรกิจการเลี้ยงกวาง  ซึ่งสมาชิกผู้ประกอบธุรกิจการเลี้ยงกวางสามารถนำไปพัฒนาธุรกิจของตนเองได้อย่างแท้จริง 

รู้จัก กวางรูซ่า  ( Cervus timorensis ) RUSA

   


   • กวางรูซ่าเป็นกวางขนาดกลาง  สูง 80 -110 ซม. เพศผู้มีน้ำหนักเฉลี่ย 80 -120 กก. ส่วนเพศเมียมี  น้ำหนักเฉลี่ยที่ 45 -70 กก.
   •  มีขนสีน้ำตาลทั่วตัว  ความเข้มของสีขนขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ อากาศและอาหาร 
   • มีถิ่นกำเนิดที่ ประเทศอินโดนีเซีย  ถูกนำไปพัฒนาการเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์ในประเทศออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์
   • มีฤดูผสมพันธุ์ตลอดทั้งปี ให้ลูกสม่ำเสมอ
   • ไม่ดุร้าย สามารถเลี้ยงให้เชื่องได้
   • กินอาหารต่อวันน้อย  เลี้ยงในระบบพื้นที่ขนาดเล็กได้
   • ให้ผลผลิต  เขาอ่อน เนื้อที่มีโปรตีนและฮอร์โมนสูง สามารถแปรรูปจำหน่ายได้ทั้งตัว  โดยเฉพาะเขากวางอ่อนเป็นผลผลิตสำคัญที่มีสรรพคุณเป็นเลิศ

 รู้เรื่อง การจัดการฟาร์ม (Farm management)

   


1. คอกโรงเรือน ควรอยู่ในที่น้ำแห้งมีการระบายน้ำได้ดี  ถ้าเป็นที่สูงก็จะดีมาก  ใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ 
          ไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ  พื้นที่ 100 ตารางวา (400 ตารางเมตร) เลี้ยงกวางได้ 10 –15 ตัว
  - รั้ว  ใช้เหล็กกลมขนาด 2” ทำเสา 1.5“  ทำด้านล่างบน  ใช้อิฐบล็อกซีเมนต์ก่อจากพื้นถึงด้านล่าง  ความสูงของรั้วต้องไม่ต่ำกว่า 2.30-2.50 ม. แนวรั้วต้องโค้งสอดรับการวิ่งของกวาง
  - ตาข่าย  ใช้ตาข่ายถักตาขนาด 3”  เบอร์หนาปานกลาง  ซึ่งเชื่อมติดกับเสาโดยใช้เหล็กขนาด 1.5 หุน – 2 หุน เป็นตัวเชื่อม หรือ ใช้ตาข่ายนำเข้าจากต่างประเทศก็จะติดตั้งสะดวกขึ้น
  - โรงเรือน  ควรมีขนาด 20% ของพื้นที่คอก พื้นโรงเรือนเทคอนกรีตหรือเป็นพื้นแข็งไม่แฉะน้ำ  โดยต้องคำนึงให้เหมาะสมกับจำนวนกวางและร่มเงาธรรมชาติภายใน บริเวณที่ปลูกสร้างคอกสามารถใช้วัสดุอะไรก็ได้ตามความต้องการ
  - คอกจัดการควบคุม  เป็นลักษณะทางวิ่งแคบๆ ขนาดกว้าง 1.0 – 1.50 ม. สูง 2.0 – 2.50 ม.  ด้านบนปิดด้วยวัสดุพรางแสงกันกระโดด  ด้านข้างบุด้วยไม้อัดขนาด 10 มม. ทั้ง 2 ข้าง ยาวตลอดแนวมีประตูเปิด-ปิดด้านข้างของคอกจัดการในแต่ละช่อง
  - ม่านพรางแสง  ใช้ปิดรอบแนวตาข่ายของรั้ว ป้องกันการตื่นตกใจของกวางจากสิ่งแวดล้อมนอกรั้ว แต่ถ้าไม่มีสิ่งรบกวนด้านนอกไม่ต้องปิดก็ได้ กวางก็จะสามารถปรับตัวได้เอง


2. อาหารและน้ำ
กวางเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องหรือกระเพาะรวม  กินอาหารหลัก คือ  หญ้าและพืช  อาหารหลักเกือบทุกชนิด  ใบไม้  ลูกไม้ที่ไม่มีพิษ  ปริมาณอาหารสดโดยเฉลี่ย  10 – 15% ของนน.ตัว เสริมอาหารข้นโปรตีน 12-18% ในอัตรา  0.5 –1.0 กก./ตัว  ต่อมื้อ  ถ้ามีหญ้าสดไม่สมบูรณ์ให้เสริม  1-2 มื้อต่อสัปดาห์  (ส่วนมากใช้อาหารวัวเพื่อความสะดวก)  น้ำสะอาดเปลี่ยนถ่ายทุกวัน  อาจใช้น้ำบาดาล  น้ำบ่อ  หรือน้ำประปาก็ได้
แร่ธาตุ  ใช้แร่ธาตุก้อนของวัวที่มีขายอยู่ตามท้องตลาด

  

3.การผสมพันธุ์

         

(พ่อพันธุ์ อายุตั้งแต่ 24 เดือนขึ้นไป,แม่พันธุ์ อายุ 18 เดือนขึ้นไป ) 
  พ่อพันธุ์  1  ตัวสามารถคุมฝูงตัวเมียได้ประมาณ  5-8 ตัว  ผสมแบบธรรมชาติ  พ่อพันธุ์จะผสมได้เมื่อมีการผลัดเขาแก่ทิ้งแล้ว  ตั้งแต่ 3-4  เดือน  ไม่ว่าจะตัดเขาอ่อนหรือไม่ตัด  กวางก็สามารถผสมพันธุ์ได้เป็นปกติ  หลังจากผสมพันธุ์แล้วใช้เวลาตั้งท้องประมาณ  253-255 วัน หรือประมาณ  8  เดือน  เมื่อแม่กวางผสมติดแล้วในระหว่างตั้งท้องควรให้อาหารให้สมบูรณ์โดยสม่ำเสมอ  เพื่อให้แม่กวางสามารถคลอดลูกได้โดยปลอดภัย  ก่อนคลอดประมาณ  2-3  สัปดาห์  ควรจัดพื้นที่สำหรับคลอดให้แม่กวาง ปล่อยคลอดธรรมชาติแม่กวางจะจัดการลูกเอง

4. โรคและการควบคุมโรค
เนื่องจากกวางเป็นสัตว์ประเภทเดียวกับวัว  โรคต่างๆ  ที่เกิดได้ จึงคล้ายคลึงกัน  แต่กวางมีลักษณะของสัตว์ป่าจึงมีความต้านทานโรคสูง  คอกและโรงเรือนค่อนข้างสะอาด  เนื่องจากกวางกินน้อยและถ่ายน้อย ไม่สกปรก  ยุงและแมลงไม่เป็นอุปสรรคในการเลี้ยง  ควรทำความสะอาดคอกอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ฉีดน้ำหมักจุลินทรีย์ ( E M ) จะช่วยลดกลิ่นและแมลง  ความทำความสะอาดครั้งใหญ่ทุก  3 - 6  เดือน  โดยตากคอกไว้หรือโรยปูนขาว  ในกรณีที่ฝนตกชุกควรทำบ่อยขึ้น  ควรทำวัคซีนและถ่ายพยาธิอย่างน้อยปีละครั้ง

ผลผลิตกวางรูซ่า

         

1. ลูกพันธุ์(fawn) การคลอดลูกกวางใช้วิธีธรรมชาติ  แม่กวางจะคลอดและจัดการลูกกวางเองโดยเราไม่ต้องช่วย  ขนาดของลูกวางที่เหมาะสมคือ  3,000-3,500 กรัม  ถ้าเล็กกว่านี้อาจไม่สมบูรณ์หรือเสียชีวิตได้  ลูกกวางเมื่อแรกคลอดใช้เวลาประมาณ  15-30  นาที  จึงยืนได้และเริ่มดูดนมแม่  หากลูกกวางกินนมแรกคลอดได้เร็วก็จะทำให้มีโอกาสรอดสูง

 2. เขากวางอ่อน (velvet) คือ เขากวางที่เราตัดหลังจากกวางผลัดเขาแก่ทิ้งไปแล้วไม่เกิน  60  วัน  โดนเริ่มตัดได้เมื่อกวางอายุ  24  เดือนขึ้นไป  การตัดเขาใช้วิธีต้อนกวางเข้าสู่คอกจัดการ  แล้วให้เหลือกวางที่จะตัดเขาแค่  1  ตัว  แล้วจับตัดในซองบังคับ  ใช้คนจับประมาณ 4- 5 คน  โดยตัดบริเวณเหนือตอเขา  2 – 3  ชม. ใส่ยาสมานแผล แล้วรีบปล่อยกลับเข้าฝูง  ใช้เวลาการตัดไม่เกิน  5 นาที  การต้อนเข้าคอกจัดการไม่เกิน  10  นาที  ถ้าใช้เวลามากกว่านี้  ควรปล่อยกวางกลับเข้าฝูงก่อนแล้วค่อยไล่ตัดใหม่      วันหลัง  ในเขากวางอ่อนมีฮอร์โมนมากมายที่มีคุณค่า  เมื่อตัดเสร็จแล้วควรรีบนำใส่ถุงแช่แข็งทันที  

 

           3. เนื้อกวาง (venison) กวางรูซ่าเป็นกวางที่มีการให้  เนื้อแดงมีคุณภาพ  เส้นใยละเอียด  นุ่ม  ไม่มี      กลิ่นสาบ  ไขมันต่ำ  ธาตุเหล็กสูง  อุดมด้วยประโยชน์ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นเนื้อ  กระดูก  หรือเอ็น เป็นเนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพทำอาหารได้หลากหลาย  เหมาะในการผลิตเนื้อเพื่อส่งจำหน่ายให้ภัตตาคาร  ร้านอาหาร  โรงแรม         

          4. นอกจากนี้ส่วนอื่นๆ เช่น  หนัง  เขาแก่  ยังสามารถนำไปทำเครื่องประดับได้หลายชนิด  แต่ในประเทศไทยยังพัฒนาทางด้านนี้ได้ไม่มากนัก

 
© 2009 www.nanadeer.com All Rights Reserved.