counter    
 
 

            แผนการเดินทางท่องเที่ยว
การเดินทางมาจังหวัดนครนายก เส้นทางถนนรังสิต-นครนายก  เพื่อการท่องเที่ยว  
ใช้เวลาไปกลับภายใน 1 วันหรือ 2 วัน 1 คืน เพื่อพักผ่อนหรือการสัมมนา
นานา-เดียร์  สาขา1   ฟาร์ม & สเต็ก  ( คลอง 14 )
นานา-เดียร์ สาขา 2   ปาร์ค ( โรยัลฮิลล์ ก็อฟ รีสอร์ท & สปา  นครนายก ) 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงปศุสัตว์เพื่อการพักผ่อนหาความรู้ได้ประสบการณ์การเพาะเลี้ยง และการทำธุรกิจ ฟาร์มกวาง
เพลิดเพลินกับการให้อาหารและถ่ายรูปกับกวางจำนวนหลายร้อยตัวในฟาร์มกวาง พร้อมทั้งทานอาหารเมนูเนื้อกวาง
สูตรพิเศษได้อร่อยและบำรุงสุขภาพ รวมถึงของฝาก ผลิตภัณฑ์จากกวางครบวงจร

 

 

 


นานา – เดียร์   ปาร์ค


                        เส้นทางท่องเที่ยว

              แบบไปกลับ  1 วัน

 กรุงเทพ     นานา-เดียร์ ฟาร์ม & สเต็ก( คลอง 14 )   หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ ( คลอง 15 )  นครนายก ( ไหว้พระทำบุญ--น้ำตก – เขื่อนขุนด่าน )  กรุงเทพ

 กรุงเทพ  นครนายก  ( ตีก็อฟ--น้ำตก – เขื่อนขุนด่าน )   นานา-เดียร์  ปาร์ค
(  โรยัลฮิลล์ ก็อฟ รีสอร์ท & สปา  นครนายก  ) หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ
 ( คลอง 15 )   กรุงเทพ

 กรุงเทพ  นครนายก  ( ตีก็อฟ--น้ำตก – เขื่อนขุนด่าน )  นานา-เดียร์  ฟาร์ม & สเต็ก  ( คลอง 14 )  หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ ( คลอง 15 )  กรุงเทพ

             แบบพักค้างแรม 2 วัน 1 คืน 
 กรุงเทพ  นานา-เดียร์ ฟาร์ม & สเต็ก( คลอง 14 )  นครนายก
 (ไหว้พระทำบุญ -- ตีก็อฟ--น้ำตก – เขื่อนขุนด่าน )  พักค้างคืน  นานา-เดียร์ ปาร์ค ( โรยัลฮิลล์ ก็อฟ รีสอร์ท& สปา   นครนายก )  สวนมะยงชิด    หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ ( คลอง 15 )  กรุงเทพ
 กรุงเทพ    นานา-เดียร์ ฟาร์ม & สเต็ก( คลอง 14 )  หมู่บ้านไม้ดอก
ไม้ประดับ ( คลอง 15 )  นครนายก (ไหว้พระทำบุญ -- ตีก็อฟ--น้ำตก – เขื่อนขุนด่าน )  พักค้างคืน  นานา-เดียร์ ปาร์ค ( โรยัลฮิลล์ ก็อฟ รีสอร์ท& สปา   นครนายก )  สวนมะยงชิด  กรุงเทพ

 
© 2009 www.nanadeer.com All Rights Reserved.