counter    
 
 

อาหารพร้อมปรุง เมนูจากเนื้อกวาง

  

-  บาบีคิว กวาง 150.- / ห่อ
-  ซี่โครง กวาง 150.- / ห่อ
-  ซุปกวางตุ๋น สมุนไพรจีน 120.- / ห่อ

 

 
© 2009 www.nanadeer.com All Rights Reserved.