counter    
 
 

               หลักการสุขาภิบาล

 การสุขาภิบาลที่ดีจะทำให้สัตว์มีสุขภาพดี  ผู้เลี้ยงได้ผลผลิตตามความต้องการ  ซึ่งควรปฏิบัติ ดังนี้
  -   มีบ่อน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับคนและยานพาหนะที่บริเวณประตูเข้าออก
  -  ขณะที่มีการให้อาหารในช่วงเช้าและช่วงบ่าย  ผู้เลี้ยงควรมีการตรวจเช็คสุขภาพกวางเบื้องต้นในแต่ละตัวไปพร้อมกัน  พร้อมทั้งอาการเป็นสัดของกวาง  เมื่อกวางเป็นสัดก็นำกวางพ่อพันธุ์เข้าผสม   พร้อมทั้งบันทึกในใบพันธุ์ประวัติ
  -  การฝึกกวางให้เชื่อง  โดยการให้อาหารด้วยมือ  เช่น  การให้กล้วย มะละกอ ฯลฯ  เมื่อกวางเชื่อง ทำให้การจัดการกวางสะดวกขึ้น และกวางไม่เครียดง่าย
  -  การทำความสะอาดภาชนะใส่น้ำ  รางอาหารข้น  รางอาหารหยาบ  และเก็บเศษอาหารเก่าภายในคอกเป็นประจำทุกวัน
  -  เปลี่ยนน้ำสะอาดใหม่ทุกวัน และทุกครั้งที่เห็นน้ำสกปรก
  -  พยายามอย่าให้พื้นคอกมีน้ำขัง อันจะเป็นแหล่งหมักหมมของโรค
  -  มีบ่อทิ้งอาหารเหลือค้างที่ควบคุมตามสุขลักษณะ คือ กันแมลงวันและสัตว์อื่นมาขุดคุ้ยและโรยปูนขาว
  -  การจัดเตรียมอาหารหยาบสำรองไว้  ในตอนเย็นและเช้าวันรุ่งขึ้น อาหารหยาบจำพวกหญ้าการตัดให้ตัดเหนือจากพื้นดินประมาณ 10-15 ซม. หากตัดต่ำกว่านี้อาจจะทำให้ติดพยาธิหรือไข่พยาธิได้และไม่ควรตัดหญ้าที่ขึ้นบริเวณน้ำขัง เพราะอาจเป็นที่อยู่ของหอยคันซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของพยาธิใบไม้ในตับ
  -  การดูแลป้องกันไม่ให้สัตว์ภายนอกเข้ามาภายในฟาร์มเช่น สุนัข จะทำให้กวางตื่นตกใจอาจชนคอกถึงคอหักตายได้ หรือพวก วัว ควาย  แพะ แกะ อันจะนำโรคพยาธิมาสู่กวาง
  -  การคัดแยกกวางอุ้มท้อง เข้าคอกอุ้มท้อง การหย่านมลูกกวางเข้าคอกอนุบาล เป็นต้น
  -  การนำสัตว์เข้ามาใหม่  ต้องมีการกักสัตว์ดูอาการ 60 วัน เมื่อปลอดจากโรค และพยาธิจึงปล่อยเข้าฝูงต่อไป  คอกกักต้องแยกต่างหากจากคอกเลี้ยง
  -  การวางโปรแกรมการถ่ายพยาธิ ภายใน-ภายนอก ทุก 3-6 เดือน การรักษาอาการบาดเจ็บจากบาดแผลเบื้องต้นด้วยการทายาทิงเจอร์หรือยาม่วงโรยด้วยผงยาเนกาซันท์ และฉีดยาปฏิชีวนะและยาบำรุง หากเป็นโรคให้รีบปรึกษาสัตวแพทย์ทันที

 
© 2009 www.nanadeer.com All Rights Reserved.