counter    
 
 

             การตัดเขากวางอ่อน

       กวางเพศผู้จะเริ่มมีตุ่มเขาเมื่ออายุประมาณ 14-16 เดือนและจะงอกยาวเป็นเขาคู่แรกเมื่ออายุประมาณ 2 ปี ลักษณะเป็นแท่งงอกขึ้นมาตรง ๆ เรียกเขาคู่แรกว่า เขาเทียน (Spike) เมื่อเขาคู่แรกผลัดหลุดไป
       ประมาณ 7 วัน เนื้อเยื่อส่วนโคนจะขึ้นมาหุ้มบริเวณที่เขาหลุด จากนั้นอีกประมาณ 21 วัน จะเริ่มงอกเขาใหม่ เขาคู่ที่ 2 จะงอกโตขึ้นและเริ่มมีการแตกกิ่งเขาออกไปจนเขาแต่ละข้างมี 3 กิ่ง กิ่งเขาอันแรกหรือลำเขาด้านหน้าจะชี้ไปด้านหน้าเรียกว่ากิ่งรับหมา(Brow tine) รอยต่อระหว่างกิ่งรับหมากับลำเขาจริงมีลักษณะเป็นรูปตัวยู (U) มองด้านข้างเป็นรูปตัววี (V) ปลายของลำเขาจริงจะแตกออกเป็น 2 กิ่ง  โดยกิ่งด้านหน้ายาวกว่ากิ่งด้านหลัง  เมื่อเขาคู่ที่ 2 หลุด เขาคู่ที่ 3 จะงอกขึ้นใหม่ลักษณะจะเหมือนเขาคู่ที่ 2 แต่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นทุกปีและความยาวเขาก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย การเจริญเติบโตของเขากวางจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เพิ่มขึ้นทั้งขนาดและความยาว เมื่อเขากวางเจริญเติบโตได้ 60 วัน จะได้เขาอ่อนที่มีคุณภาพสูงที่สุดโดยปกติจะตัดเขากวางอ่อนเมื่อเขากวางเจริญเติบโตได้ 55-60 วัน  ลักษณะเขากวางอ่อนถึงเกณฑ์ตัดได้คือ ระยะที่เขาอ่อนเริ่มมีปลายเป็นสองแฉก    

          การตัดเขากวางอ่อน (Velvet)  ควรทำในช่วงที่มีอากาศเย็นสบาย เช่น เช้าตรู่ หรือในช่วงเย็น เพื่อลดความเครียดในตัวกวาง และลดการเสียเลือดจากการตัด เนื่องจากในช่วงอากาศเย็น แรงดันของเลือดจะต่ำ ทำให้เลือดไหลออกมาได้ไม่มาก การตัดเขากวางอ่อนมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้
   1.  เมื่อจับและควบคุมกวางได้แล้ว  ใช้ผ้าสะอาดปิดตา ป้องกันการกระทบกระเทือนม่านตา และการตื่นตกใจ
   2.  นำเลื่อยตัดเหล็ก ใช้ใบเลื่อยเหล็กแบบอย่างดี ระยะห่างของฟันเบอร์ 18 ถ้าใช้ใบเลื่อยที่มีฟันถี่จะทำให้เวลาเลื่อยเศษกระดูกของเขากวางจะติดร่องฟันเลื่อย  ทำความสะอาดใบเลื่อยและฆ่าเชื้อโรคด้วยแอลกอฮอล์ ใช้ยางหนังสติ๊ก ชนิดใหญ่ หนา มัดที่โคนเขา (Pedicle) ทั้ง 2 ข้าง ให้ตึงแน่น เพื่อป้องกันการไหลของเลือด
   3.  ทาน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณเขาอ่อน  จุดที่จะตัดด้วยแอลกอฮอล์  จากนั้นเลื่อยเขาอ่อนบริเวณเหนือวงแหวนประมาณ 2 ซม. พยายามอย่าให้เกิดบาดแผลบริเวณเขาอ่อนในส่วนของตอเขาที่เหลือ  เพราะอาจทำให้การงอกของเขาผิดแปลกจากเดิมในปีต่อไป
   4.  ยกเขาอ่อนที่ตัดเสร็จแล้วให้ส่วนของโคนเขาขึ้นบน เพื่อไม่ให้เลือดของเขาอ่อนไหลออกมา
   5.  ใช้ยาม่วง( Gential  violet ) หรือ ทินเจอร์ไอโอดีนทาบริเวรที่ตัด แล้วใช้ผงยาเนกาซันท์(Negasunt) โรยบริเวณเขาที่ตัดให้ทั่ว ( ยาเนกาซันท์จะทำลายไข่และฆ่าตัวอ่อนของแมลงวัน) 
   6.  ตรวจเช็คบาดแผลตามตัวกวาง หากมีก็ทำการรักษา จากนั้นปลดยางหนังสติ๊กและผ้าผูกตาออกและห้ามรบกวนกวางหลังจากที่มีการตัดเขากวางอ่อนแล้ว  เพื่อให้คลายเครียดและกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว  สิ่งที่ต้องคำนึงถึงอย่างมาก  ในการตัดเขากวางอ่อนนั้น  ทีมงานจะต้องประสานงานกันอย่างดี  มีความชำนาญ การห้ามเลือด  ต้องกระทำอย่างรวดเร็วไม่ควารใช้เวลานานเกินกว่า 5 นาที หากกวางเสียเลือดมากจะเป็นอันตรายและห้ามใช้ยากล่อมประสาทหรือยาสลบ ยาอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของเขากวางอ่อนและเป็นอันตรายแก่ตัวกวาง
        ผลการวิจัยในประเทศนิวซีแลนด์  พบว่า เขากวางอ่อนมีโพรสตาแกลนดิน(Prostaglandins) ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานของเซลล์ในร่างกาย ช่วยลดอาการบาดเจ็บ บวม ติดเชื้อ และอาการปวดต่าง ๆ มีแพนโตไครน์ (Pantocrine) ช่วยลดความเครียด และมีไอจีเอฟ-1 (IGF-1 หรือ Insulin-like Growth factor-1)
                 ตลอดจนสารอินทรีย์ที่ยังต้องศึกษาวิจัยอีกมากมาย
จากการวิเคราะห์ทางเคมีในประเทศนิวซีแลนด์ พบว่า  ผงของเขากวางอ่อน ประกอบด้วยสารอาหาร และแร่ธาตุที่สำคัญ ดังนี้
   สารอินทรีย์ประมาณ  54 % จำพวก โพรสตาแกลนดิน  แพนโตไครน์  และไอจีเอฟ-1 
   โปรตีน 47% ประกอบด้วย คลอลาเจนเป็นส่วนใหญ่ และกรดอะมิโนอื่นๆ ได้แก่  กลูตามิก  อะลานีน  ไกลซีน และ โพรลีน
   แร่ธาตุ 33 % ประกอบด้วย  อลูมิเนียม แคลซียม ธาตุเหล็ก แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ซิลิกอน และโซเดียม
   ไขมัน 3-4 % ประกอบด้วย  แกงกลิโอไซด์  สฟิงโคไมอีลิน และโพรสตาแกลนดิน
   ความชื้นร้อยละ 12 และ กรดมิวโคโพลีแซ็กคาไรด์น้อยกว่าร้อยละ 1

 
© 2009 www.nanadeer.com All Rights Reserved.