counter    
 
 

การจับ การควบคุม และการเคลื่อนย้ายกวาง

        โดยธรรมชาติกวางป่าเป็นสัตว์ที่ปราดเปรียว และตื่นตกใจง่าย การจะยอมให้จับหรือเข้าใกล้นั้นน้อยมาก  การใช้ปืนยิงลูกดอกยาสลบ มีข้อจำกัดมากมายในเรื่องกฎหมายในการครอบครองปืน รวมทั้งชนิดและปริมาณยาสลบที่ใช้ให้เหมาะสมและปลอดภัยต่อตัวสัตว์  ดังนั้นในฟาร์มจึงนิยมใช้โรงเรือนจัดการ (Deer yard) และซองหนีบ (Deer crush) มาใช้เพื่อการจับ การควบคุมรวมทั้งการเคลื่อนย้ายไปสู่สถานที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

        ในการดำเนินงานจับ ควบคุม และเคลื่อนย้ายกวาง ให้ปฏิบัติงานด้วยความละมุนละม่อม ไม่รีบร้อนไม่ส่งเสียงดัง ไม่พยายามทำให้สัตว์เกิดความเครียด  หากว่าระหว่างปฏิบัติงาน  เห็นสัตว์เหนื่อย หรือได้ยินเสียงหายใจหอบหนัก ๆ   หายใจหอบแรงเร็วและถี่ แสดงว่าสัตว์อยู่ในอาการเครียดมาก ควรหยุดกิจกรรมต่าง ๆ รอจนสัตว์คลายและสงบลง จึงค่อยดำเนินการต่อไป  การต้อนกวางลงในที่ลาดลงจะง่ายกว่าการต้อนไปในทางลาดชัน เพราะกวางจะหมุนตัวกลับได้ยากกว่า   

        การเคลื่อนย้ายกวางหลังจากนำกวางเข้ากรงเคลื่อนย้ายแล้ว  อย่าส่งเสียงดัง  และห้ามแวะพักบ่อย ๆ ในระหว่างการเคลื่อนย้าย ซึ่งจะลดความเครียดของกวางลงได้  และควรเดินทางตอนกลางคืนอากาศไม่ร้อน เมื่อถึงปลายทางควรวางกรงไว้ในที่ร่มเย็น ภายในสถานที่ที่จะปล่อย และเปิดฝากรงเคลื่อนย้ายไว้ด้านหนึ่ง  โดยปล่อยให้กวางออกจากกรงเอง  การไล่กวางออกจากอย่าใช้เสียงดัง

        กรงที่ใช้ในการเคลื่อนย้าย ให้พิจารณาดังนี้คือ  ขนาดความกว้าง  ยาว  สูง ต้องพอเหมาะกับกวางที่จะเคลื่อนย้าย  หากว่ากรงแคบและสั้น การระบายอากาศไม่ดี  จะเพิ่มความเครียดให้แก่กวาง ทำให้เกิดความร้อนภายในกรงและตัวกวาง  ถ้ากวางร้อนมากจะหอบชักและตายได้ (Heat  Stroke ) หากกรงกว้างและยาวเกินไปเมื่อกวางตื่นตกใจจะกระแทก ชนด้านข้างกรง  หรือพลิกกลับตัว อาจได้รับบาดเจ็บและคอหักตาย 

 
© 2009 www.nanadeer.com All Rights Reserved.