counter    
 
 

เครื่องมือและอุปกรณ์

           เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานในฟาร์ม  ต้องคำนึงถึงความแข็งแรง ทนทาน ใช้แล้วต้องมีประสิทธิภาพ ราคาไม่แพง การบำรุงรักษาง่าย และมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่สำคัญมีดังนี้ 
1.  รถเข็นอาหารสัตว์ เพื่อใช้ในการใส่อาหารหยาบหรืออาหารข้น ไปตามคอกเลี้ยงต่างๆ จะเป็นรถเข็นล้อเดียว ชนิดเดียวกันกับรถเข็นปูน หรือรถเข็นสองล้อ ชนิดเดียวกันกับรถซาเล้งเข็นผัก
2.  เข่งพลาสติกขนาดใหญ่ เพื่อใช้เก็บเศษอาหารหยาบที่เหลือออกจากคอกไปยังบ่อทิ้ง ควรมีหลายใบ เพื่อแยกใช้ไม่ให้ปะปนกันตามพื้นที่ของคอก     
3.  รางใส่อาหารข้นให้มีทุกคอก รางควรเป็นชนิดอลูมิเนียม หรืออ่างเคลือบ เพราะเมื่อทำความสะอาดแล้ว เศษอาหารจะไม่ติดตามรูพรุน ของภาชนะอันจะเป็นแหล่งหมักหมม และเกิดเชื้อโรคมาสู่กวางได้  ถ้าไม่มีใช้ไม้กระดานตีเป็นราง ขนาด กว้าง 20-30 ซม.สูง 20-30 ซม.ยาวให้พอกับจำนวนกวางเพื่อให้กวางเข้ากินพร้อมกันได้ทุกตัว
4.  อ่างปูนใส่น้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 -60 ซม.  ขึ้นกับปริมาณกวางในคอกนั้น โดยให้วางอยู่ด้านหน้าคอกใกล้ประตู เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนถ่ายน้ำใหม่ทุกวันและทุกครั้งเมื่อเห็นว่าน้ำสกปรกอย่างน้อยวันละ 1- 2 ครั้ง อย่าใช้อ่างใบใหญ่มาก เพราะกวางจะลงไปเล่นและถ่ายของเสียลงไปทำให้น้ำไม่สะอาดและยากในการเปลี่ยนถ่ายน้ำ
5.  สายยาง ยาวตามความต้องการในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยในการใช้น้ำตามจุดต่าง ๆ ภายในฟาร์มใช้แล้วควรม้วนเก็บ
6. ภาชนะที่ใช้ตักและใส่อาหารข้น (อาหารอัดเม็ด) เพื่อสะดวกในการให้อาหารข้นตามคอก
7.  เครื่องชั่งน้ำหนัก เพื่อใช้ในการชั่งอาหารข้น เพื่อใช้ในการชั่งอาหารหยาบ 
8.  คีมหนีบติดเบอร์หู พร้อมแผ่นเบอร์หูพลาสติกหลายสีคละกัน เพื่อใช้ทำเครื่องหมายประจำตัวกวาง  ในการลงใบพันธุ์ประวัติกวาง
9. กระดานไวท์บอร์ด พร้อมอุปกรณ์การเขียนบอร์ด เพื่อบันทึกสิ่งสำคัญในการปฏิบัติงานประจำวันของฟาร์ม
10.  เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพายข้อแข็ง  เพื่อใช้ตัดหญ้าให้กวางกินเป็นประจำทุกวัน
11. สมุดจดบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวกวางและนำไปลงในใบพันธุ์ประวัติกวาง
12.  อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดตบแต่งเล็ก ๆ น้อย ๆในฟาร์ม เช่น จอบ มีด เสียม เคียว คราด  ค้อน ตะปู เป็นต้น
13.  อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด  เช่น ไม้กวาดก้านมะพร้าว ไม้มือเสือ เป็นต้น
14.  รองเท้าบูท ถุงมือยาง ผ้าปิดจมูก สำหรับผู้ปฏิบัติงานในฟาร์ม
15.  เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา มีด ใบมีดผ่าตัด เวชภัณฑ์ที่จำเป็น เช่น ทิงเจอร์ แอลกอฮอล์ ยาม่วง สำลี เนกาซันท์ ยาปฏิชีวนะ เช่น เพนไดสเตร็ป (ใช้ได้กับแบคทีเรียทั้งแกรม+ และแกรม -) ยาถ่ายพยาธิภายใน-ภายนอก เช่น ไอโวเมค ยากล่อมประสาท เช่น  รอมพัน
16. กล่องหรือลังสำหรับใส่กวาง เพื่อขนย้าย ใช้เหล็กกล่องขนาด 1 x 1 นิ้ว หรือ ไม้ 1 ½ x 3 นิ้วทำเป็นโครง ขนาด ก x ย x ส  คือ  0.80 x 1.40 x 1.30  ม. สำหรับใส่กวาง 1ตัว หรือ 1.10 x 1.40 x 1.30  ม. สำหรับใส่กวาง 2-3 ตัว  ใช้ไม้อัดหนา 15-20 มม. ทำพื้นด้านล่างและประตู แบบชักขึ้น-ลง ด้านหน้าและหลังทั้ง 2   ด้าน ไม้อัด 10 มม. ทำฝาด้านข้างและด้านบน ยึดให้แน่นหนาด้วยน็อต หรือตะปู เจาะรูขนาด 2.5-3.0 นิ้ว ด้านบนและด้านข้าง ด้านละ 8-10 รู เพื่อระบายอากาศ 

 
© 2009 www.nanadeer.com All Rights Reserved.