counter    
 
 

ลักษณะการสร้างและส่วนประกอบต่างๆ ภายในคอก

         การสร้างและส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในคอก จะใช้วัสดุแตกต่างกันออกไป  ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ที่มีวัสดุนั้น การนำวัสดุที่เหลือใช้มาดัดแปลง ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ลดต้นทุนเรื่องการสร้างคอกและโรงเรือนได้  ซึ่งส่วนประกอบต่างๆ ที่ควรคำนึงถึงมีดังนี้

1. เสา  จะใช้เสาไม้ หรือเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือเสาเหล็กก็ได้ เสาคอนกรีตเสริมเหล็กควรเป็นขนาด 4 นิ้ว หรือเสาเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว และอุดหัวเสาด้วยฝาครอบ ( กันน้ำเข้าช่วยยืดอายุการใช้งานของเสา) ความสูงของเสา สูงจากระดับพื้นดิน 2.20-2.50 เมตร และลงพื้นดิน 50 ซม.ส่วนที่อยู่ในดินควรขุดหลุมกว้าง x ยาว x ลึก ขนาด 20 x 20 x 50 ซม. โดยเทปูนรองพื้น 10 ซม.นำเสาลงดินและเทปูนโอบเสาอีกชั้นจนถึงระดับดิน ระยะห่างของเสา 2.5-3.0 เมตรเสาจะต้องอยู่ภายนอกของคอก (ช่วยยึดตาข่ายเวลากวางชนคอกและไม่กีดขวางกวางภายในคอก)
2. คาน ใช้ไม้ ขนาด 1 ½  x  3  นิ้ว หรือ ท่อเหล็กขนาด 1 ½ นิ้ว ทำคานด้านล่างสูงจากพื้นดิน 5 ชม. ถ้าพื้นดินที่ทำรั้วไม่แข็งแรงควรเทคานปูนด้านล่างหรือ ขุดดินใช้อิฐบล็อกฝังลงดินครึ่งก้อนแล้วจึงทำคานล่างคานบนสูงจากคานล่างตามขนาดความกว้างของตาข่าย
3.  รั้วคอก ล้อมด้วยตาข่ายแรงดึงสูง ( Fence ) หรือตาข่ายถักลวดเบอร์ 10 ขนาดช่องตาข่าย 3 นิ้ว หรือใช้ ตาข่ายเหล็กวายเมท ( แต่อายุการใช้งานจะน้อยควรทาสีและใช้ตาข่ายหรือ สแลนปิดสูงจากพื้นดิน 1.0 เมตรเพื่อกันกวางมุดออกและสัตว์อื่นมุดเข้าในคอก ) ความสูงของตาข่ายจากระดับพื้นดิน 2 เมตร (เพื่อป้องกันการขุดของสัตว์ภายนอกเข้าไปภายในคอก เช่น สุนัข)
4.  ประตูคอก ทำด้วยแป๊ปเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ½  นิ้ว หรือไม้ กรุด้วยตาข่ายขนาดกว้าง 2 เมตร สูง 2 เมตร โดยเมื่อเปิดประตูคอกแล้ว บานประตูจะพับเข้าไปในคอก ( ช่วยกันสัตว์ไม่ให้สวนออกมาเวลาเปิด-ปิด ประตู )
5. ภายในคอก  ต้องมีโรงเรือนสำหรับกันแดด ฝน ละอองน้ำ ขนาดของโรงเรือนขึ้นอยู่กับจำนวนกวางประมาณ 1 ต่อ 15 ของพื้นที่คอกทั้งหมด หรืออย่างน้อย ขนาด 4 X 8  เมตร ต่อกวาง 10 – 15 ตัว เช่น ขนาดของพื้นที่คอก 400 ตารางเมตร ควรมีโรงเรือนขนาด 32  ตารางเมตร บริเวณที่ทำโรงเรือนควรยกพื้นสูงจากระดับพื้นคอกประมาณ 10 ซม. เพื่อไม่ให้น้ำขัง  หลังคาสูง  2.5 - 3.0 เมตร มุงด้วยหญ้าหรือกระเบื้องก็ได้
6. รางอาหารหยาบ ทำด้วยลวดตาข่าย หรือไม้  หรือโครงเหล็กที่เป็นกระบะสี่เหลี่ยมหรือวงกลมไว้ภายในโรงเรือน ด้านล่างของรางสูงจากพื้นประมาณ 20-30 ซม. เพื่อสะดวกในการให้อาหารหยาบ และทำความสะอาดได้ง่าย

 
© 2009 www.nanadeer.com All Rights Reserved.