counter    
 
 
รู้จักเรา NANA-DEER
รู้จักเรา NANA-DEER
บริษัท  เดียร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โดย นานา-เดียร์ ฟาร์ม ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกวาง เครื่องหมายการค้า นานา-เดียร์ ได้ถือกำเนิดจากผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในด้านการจัดการฟาร์มและเพาะเลี้ยงกวางมากว่า 10 ปี

ดูรายละเอียด

 

พันธุ์และลักษณะชีววิทยาทั่วไป
พันธุ์และลักษณะชีววิทยาทั่วไป
สัตว์ป่าในวงศ์กวาง (Family cervidae) อาศัยอยู่ทั่วทุกแห่งของโลก ยกเว้นในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ นิวกินี และนิวคาลิโดเนีย (เป็นหมู่เกาะระหว่างออสเตรเลียและนิวซีแลนด์หรือเรียกว่าหมู่เกาะนิวเมีย)ประเทศเหล่านี้จะไม่มีกวางอยู่ในธรรมชาติ

ดูรายละเอียด

 

ลักษณะทางชีววิทยาของกวางรูซ่า
ลักษณะทางชีววิทยาของกวางรูซ่า
ชื่อวิทยาศาสตร์   Cervus  timorensis     สายพันธุ์  นำเข้าจาก ประเทศ ออสเตเรีย

ดูรายละเอียด

 

ลักษณะทางชีววิทยาทั่วไปของกวาง
ลักษณะทางชีววิทยาทั่วไปของกวาง
ฟันกวาง มีฟันแท้และฟันน้ำนม  ฟันน้ำนมมีทั้งหมด 16 ซี่  ประกอบไปด้วยฟันตัดบน  จำนวน 6 ซี่ ฟันล่าง 6 ซี่ และฟันเขี้ยวล่าง 4 ซี่  ฟันแท้มีประมาณ 32-34 ซี่

ดูรายละเอียด

 

ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมต่าง ๆ ของกวาง
ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมต่าง ๆ ของกวาง
 ลักษณะที่บ่งบอกถึงสุขภาพกวางที่สมบูรณ์แข็งแรง  สังเกตจากขนตามลำตัวมันเงา เรียบ ไม่กระด้างและตั้งชัน  ดวงตาแจ่มใส  จมูกชื้น 

ดูรายละเอียด

 

การทำฟาร์มกวางในปัจจุบัน
การทำฟาร์มกวางในปัจจุบัน
กวางรูซ่ามีศักยภาพที่จะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ดี  เพราะว่ามีคุณสมบัติดังนี้

ดูรายละเอียด

 

รูปแบบของการทำฟาร์มกวาง
รูปแบบของการทำฟาร์มกวาง
การทำฟาร์มกวางที่นิยมเลี้ยงกัน มีหลายระบบที่แตกต่างกัน  ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่มาเกี่ยวข้อง  ทั้งในด้านการจัดการ ขนาดของพื้นที่ เงินลงทุน และสังคมสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป การทำฟาร์มกวางมีระบบในการเลี้ยง

ดูรายละเอียด

 

การทำฟาร์มกวางในระบบการเลี้ยงแบบขังคอก
การทำฟาร์มกวางในระบบการเลี้ยงแบบขังคอก
พื้นที่ที่จะสร้างฟาร์มควรเป็นที่สูงต่ำลาดเอียง ไม่เป็นที่ลุ่มมีโคลนตม มีการระบายน้ำที่ดี เพราะถ้าภายในคอกมีน้ำขังเฉอะแฉะ จะเป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อโรคต่าง ๆ

ดูรายละเอียด

 

ลักษณะการสร้างและส่วนประกอบต่างๆ ภายในคอก
ลักษณะการสร้างและส่วนประกอบต่างๆ ภายในคอก
การสร้างและส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในคอก จะใช้วัสดุแตกต่างกันออกไป  ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ที่มีวัสดุนั้น  การนำวัสดุที่เหลือใช้มาดัดแปลง   ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ลดต้นทุนเรื่องการสร้างคอกและโรงเรือนได้  ซึ่งส่วนประกอบต่างๆ ที่ควรคำนึงถึง

ดูรายละเอียด

 

เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานในฟาร์ม  ต้องคำนึงถึงความแข็งแรง ทนทาน ใช้แล้วต้องมีประสิทธิภาพ ราคาไม่แพง การบำรุงรักษาง่าย

ดูรายละเอียด

 

การทำแปลงหญ้า
การทำแปลงหญ้า
การทำแปลงหญ้าต้องศึกษาหญ้าแต่ละชนิดว่าเหมาะสมต่อพื้นที่ต่อสภาพแวดล้อมอย่างไร 

ดูรายละเอียด

 

อาหารและการให้อาหาร
อาหารและการให้อาหาร
กวางสามารถกินอาหารหยาบได้ทุกชนิด  ทั้งใบ ยอดอ่อน ยอดไม้  วัชพืชที่มีหนามและไม่มีหนาม  แต่การดูแลเลี้ยงในระบบขังคอกจะต้องนำอาหารมาให้

ดูรายละเอียด

 

การทำเครื่องหมายประจำตัวและการบันทึกใบพันธุ์ประวัติ
การทำเครื่องหมายประจำตัวและการบันทึกใบพันธุ์ประวัติ
  วิธีฝังไมโครซิป  โดยจะฝังไว้ใต้ผิวหนังบริเวณ หลังใบหูหรือต้นคอ เนื่องด้วยไมโครซิปและเครื่องสแกนไมโครซิป มีราคาแพง จึงนิยมทำเฉพาะการนำเข้ากวางจากต่างประเทศ และฟาร์มใหญ่ๆ ที่มีการจำหน่ายสายพันธุ์กวางให้กับสมาชิกเพื่อง่ายในการตรวจสอบสายพันธุ์และป้องกันการผสมในสายเลือดเดียวกัน  

ดูรายละเอียด

 

การจับ การควบคุม และการเคลื่อนย้ายกวาง
การจับ การควบคุม และการเคลื่อนย้ายกวาง
โดยธรรมชาติกวางป่าเป็นสัตว์ที่ปราดเปรียว และตื่นตกใจง่าย การจะยอมให้จับหรือเข้าใกล้นั้นน้อยมาก  การใช้ปืนยิงลูกดอกยาสลบ

ดูรายละเอียด

 

เทคนิคการดูแลเลี้ยงลูกกวาง
เทคนิคการดูแลเลี้ยงลูกกวาง
การเลี้ยงกวางในปริมาณมาก ปัญหาหนึ่งของการเลี้ยง คือ การที่แม่กวางบางตัวไม่ยอมเลี้ยงลูกหลังจากตกลูกออกมา อาจจะเป็นสาเหตุจากนิสัยกวาง หรือตื่นเต้นตกใจง่าย

ดูรายละเอียด

 

การตัดเขากวางอ่อน
การตัดเขากวางอ่อน
  กวางเพศผู้จะเริ่มมีตุ่มเขาเมื่ออายุประมาณ 14-16 เดือนและจะงอกยาวเป็นเขาคู่แรกเมื่ออายุประมาณ 2 ปี ลักษณะเป็นแท่งงอกขึ้นมาตรง ๆ เรียกเขาคู่แรกว่า เขาเทียน (Spike) เมื่อเขาคู่แรกผลัดหลุดไป

ดูรายละเอียด

 

หลักการสุขาภิบาล
หลักการสุขาภิบาล
การสุขาภิบาลที่ดีจะทำให้สัตว์มีสุขภาพดี  ผู้เลี้ยงได้ผลผลิตตามความต้องการ  ซึ่งควรปฏิบัติ ดังนี้

ดูรายละเอียด

 

โรค การป้องกัน และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
โรค การป้องกัน และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ธรรมชาติกวางเป็นสัตว์ป่าที่มีความทนทานต่อโรคและแมลงที่มารบกวน  เมื่อถูกนำมาเลี้ยง

ดูรายละเอียด

 

 สาเหตุของการแคระแกร็นและการตายในกวาง
สาเหตุของการแคระแกร็นและการตายในกวาง
1. สาเหตุที่ไม่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อ
2. สาเหตุที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อ

ดูรายละเอียด

 

ผลผลิตกวางรูซ่า
ผลผลิตกวางรูซ่า
การคลอดลูกกวางใช้วิธีธรรมชาติ  แม่กวางจะคลอดและจัดการลูกกวางเองโดยเราไม่ต้องช่วย...

ดูรายละเอียด

 

<< Prev - 1 - 2 - Nex >>
 
© 2009 www.nanadeer.com All Rights Reserved.